<

Nasze projekty


Specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, stworzyliśmy programy edukacyjno-profilaktyczne:

  • „Zdrowe Zęby z Krokodylem” to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Nasi lekarze i asystentki odwiedzają przedszkola i bawią się z przedszkolakami w „gabinet stomatologiczny”. Cała grupa przedszkolaków, wraz z lekarzem i asystentką bawiąc się wspólnie liczą i oglądają ząbki. Lekarz wykonuje przeglądy jamy ustnej dzieci, oraz pokazuje podstawowe narzędzia do badania ząbków. W trakcie wizyty w przedszkolu przybliżamy dzieciom na czym polega praca stomatologa. Dzieci mogą wraz z lekarzem umyć swoje ząbki! Głównym założeniem projektu jest promowanie zdrowia jamy ustnej i przyjaznego dla dzieci wizerunku dentysty.

  • „Proste Zęby z Krokodylem” to program skierowany do dzieci w wieku szkolnym, przede wszystkim do dzieci w wieku 11-16 lat. Głównym założeniem jest przekazanie dzieciom i młodzieży treści ważnych dla zdrowia jamy ustnej, w tym szczególnie dotyczących wad uzębienia. Nasi lekarze i asystentki odwiedzają szkoły i w luźnej formie pogadanki omawiają aspekty dotyczące higieny jamy ustnej oraz wad zgryzu. Lekarz pokazuje dzieciom i młodzieży na czym polegają wady zgryzu i przeprowadza przegląd ortodontyczny. Asystentka pokazuje podstawowe narzędzia do badania zębów. W trakcie wizyty w szkole przybliżamy dzieciom na czym polega praca ortodonty oraz jak ważna jest dbałość o higienę jamy ustnej.

Zobacz jeszcze:Wirtualna wycieczka po naszej przychodni
WEJDŹ
Galeria zdjęć
Zobacz
Niespodziewany błąd.

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/imagick.so' - libzip.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

< Powrót do Strony Głównej