<

Cennik - leczenie endodontyczne


LECZENIE ENDODONTYCZNE

cena [zł]

dewitalizacja zęba dojrzałego

120

opracowanie zęba 1- kanałowego

360

opracowanie zęba 2 - kanałowego

560

opracowanie zęba 3 - kanałowego

760

opracowanie zęba 4-kanałowego

860

pwtórne leczenie kanałowe ( reendo ) + 50 % leczenia kanałowego pierwotnego


opracowanie każdego kolejnego kanału

200

usuniecie złamanego narzędzia kanałowego

350

tymczasowa odbudowa ścian zęba do leczenia kanałowego

150

wodorotlenek wapnia

90

MTA-cement do przykrycia miazgi

130

Zobacz jeszcze:Wirtualna wycieczka po naszej przychodni
WEJDŹ
Galeria zdjęć
Zobacz
Niespodziewany błąd.

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/imagick.so' - libzip.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

< Powrót do Strony Głównej