<

Cenniki - zabiegi chirurgiczne


Zabieg chirurgicznyCena [zł]
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej
500
dekapiszonaż 180
dłutowanie wewnątrzzębodołowe300
dłutowanie zewnątrzzębodołowe300
leczenie powikłań po usunięciu zęba 80
nacięcie i drenaż ropnia okołozębowego 150
podcięcie wędzidełka wargi 290
szycie chirurgiczne100
usunięcie rozchwianego zęba stałego 150
usunięcie zęba stałego 180
znieczulenie CALAJET 65
znieczulenie carpula40

Zobacz jeszcze:Wirtualna wycieczka po naszej przychodni
WEJDŹ
Galeria zdjęć
Zobacz
Niespodziewany błąd.

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/imagick.so' - libzip.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

< Powrót do Strony Głównej